W 007 - Nebezpečenstvo pohybu priemyselných vozidiel

Materiál: PVC samolepka, plast. tabuľka hr. 0,5 mm
Rozmery: 150x150, 100x100 mm
(piktogram bez textu)
W 007

Varianty značky

Materiál: PVC samolepka, plast. tabuľka hr. 0,5 mm
Rozmery: 148x210 mm
(piktogram + text na jednom štítku)
W 007.01 Pozor, prepravné vozíky!
W 007.02 Pozor, vozíky!
W 007.03 Prevádzka vysokozdvižných vozíkov
W 007.04 Pozor, nebezpečenstvo pohybujúcich sa priemyselných vozidiel
Kód Doplnkový text
W 007
Rozmer:
Materiál:

E-OBCHOD S CENAMI

PIKTOGRAM.SK

/ Home