W 008 - Nebezpečenstvo úrazu elektrinou

Materiál: PVC samolepka, plast. tabuľka hr. 0,5 mm
Rozmery: 150x150, 100x100 mm
(piktogram bez textu)
W 008

Varianty značky

Materiál: PVC samolepka, plast. tabuľka hr. 0,5 mm
Rozmery: 148x210 mm
(piktogram + text na jednom štítku)
W 008.01 Pozor, elektrické zariadenie!
W 008.02 Pozor, životu nebezpečné napätie!
W 008.03 Vysoké napätie - životu nebezpečné!
W 008.04 Pozor, možnosť výskytu životu nebezpečného napätia!
W 008.05 Pozor, kábel vysokého napätia - životu nebezpečné!
W 008.06 Pozor, elektroinštalačný kanál - životu nebezpečné!
W 008.07 Výstraha - životu nebezpečné dotýkať sa elektrických zariadení!
W 008.08 Vysoké napätie - životu nebezpečné dotýkať sa elektrických zariadení!
W 008.09 Výstraha - životu nebezpečné dotýkať sa drôtov aj na zem spadnutých!
W 008.10 Vysoké napätie - životu nebezpečné dotýkať sa elektrických zariadení alebo drôtov aj na zem spadnutých!
W 008.11 Výstraha - vstupovať na trať je životu nebezpečné!
W 008.12 Pozor, pod napätím!
W 008.13 Pozor, pod napätím aj pri vypnutom vypínači!
W 008.14 Pozor, pod napätím aj pri vypnutom hlavnom vypínači!
W 008.15 Pozor, svetelný obvod zostáva pod napätím!
W 008.16 Pozor, pomocný obvod zostáva pod napätím!
W 008.17 Pozor, poistky pred vypínačom!
W 008.18 Pozor, zvyškový náboj!
W 008.19 Pozor, spätný prúd!
W 008.20 Pozor, okolie je len čiastočne izolované!
W 008.21 Pozor, skratované!
W 008.22 Pozor, uzemnené!
W 008.23 Pozor, nesynchrónny stav!
W 008.24 Pozor, nebezpečenstvo úrazu indukovaným napätím!
W 008.25 Pozor, nebezpečenstvo krokového napätia!
W 008.26 Výstraha - životu nebezpečné je používať elektrické spotrebiče vo vani a siahať na ne z vane!
W 008.27 Výstraha - trakčné vedenie je vzdialené len ...... cm!
W 008.28 Pozor, svetelný obvod zostáva pod napätím aj po vypnutí trakčného vedenia!
W 008.29 Pozor, motorický obvod zostáva pod napätím aj po vypnutí trakčného vedenia!
W 008.30 Pozor, napätie ...... V!
W 008.31 Pozor, systém ...... je pod napätím!
W 008.33 Pozor, napätie 400/230V
W 008.34 Pozor, napätie 3x230/400V
W 008.35 Napätie 230V
W 008.36 Napätie 400V
W 008.37 Výstraha - životu nebezpečné približovať sa k el. zariadeniu!
W 008.38 Pozor, prívod pod napätím i pri vypnutom hlavnom ističi!
W 008.39 Pozor, napájanie z dvoch strán!
W 008.40 Pozor, vysoké napätie!
W 008.41 Pozor, zariadenie má 2 sieťové obvody!
W 008.42 Pozor, nebezpečenstvo úrazu el. prúdom!
W 008.43 Pozor, napätie 3x220V!
W 008.44 Pozor, napätie 3x220/380V!
W 008.45 Pozor, napätie 3x380/220V!
W 008.46 Pozor, napätie 24V!
W 008.47 Pozor, napätie 220V!
W 008.48 Pozor, napätie 380V!
W 008.49 Pozor, napätie 500V!
W 008.50 Pozor, pri prerušení dodávky elektrickej energie odpojiť od siete!
W 008.51 Pozor, elektrická oplôtka!
W 008.52 Pozor, spätné napätie!
W 008.53 Pozor, obojstranne uzemnené!
W 008.54 3 x 22 kV/50 Hz IT
W 008.55 Pozor, elektrické zariadenie! 3 x PEN-50Hz 400/230 V - TN - C
W 008.56 Pozor, spojenie nie je chránené pred nebezpečným dotykovým napätím! Možno s ním manipulovať len v beznapäťovom stave!
W 008.57 Pozor, pred otvorením odpojiť zdroj elektrickej energie!
W 008.58 Zákaz práce v ochrannom pásme vysokého napätia!
W 008.59 Pozor, nevypínať pod záťažou!
W 008.60 Pozor, farebné označenie vodičov nezodpovedá STN!
W 008.61 Pozor, elektrický oplôtok/ohradník!
Kód Doplnkový text
W 008
Rozmer:
Materiál:

E-OBCHOD S CENAMI

PIKTOGRAM.SK

/ Home