W 009 - Iné nebezpečenstvo

Materiál: PVC samolepka, plast. tabuľka hr. 0,5 mm
Rozmery: 150x150, 100x100 mm
(piktogram bez textu sa nepoužíva)
W 009

Varianty značky

Materiál: PVC samolepka, plast. tabuľka hr. 0,5 mm
Rozmery: 148x210 mm
(piktogram + text na jednom štítku)
W 009.01 Pozor, nebezpečenstvo!
W 009.02 Pozor, nízke dvere!
W 009.03 Pozor, nízky prierez!
W 009.04 Pozor, úzky prierez!
W 009.05 Pozor, zmenšený prierez!
W 009.06 Pozor, zúžený priestor!
W 009.07 Pozor, žeriav!
W 009.08 Pozor, auto!
W 009.09 Pozor, vlak!
W 009.10 Nebezpečenstvo - dopravný priestor
W 009.11 Pozor, nebezpečný priechod!
W 009.12 Pozor, zariadenie je nesamosvorné!
W 009.13 Pozor, núdzový presun!
W 009.14 Nebezpečenstvo - prekážka v priechodnom priereze
W 009.15 Pozor, krajné polohy nemajú samočinné vypínanie!
W 009.16 Pozor, na zariadení sa pracuje!
W 009.17 Pozor, zariadenie sa opravuje!
W 009.18 Pozor, rizikový stav!
W 009.19 Rizikové pracovisko
W 009.20 Pozor, kotol je bez vody!
W 009.21 Pozor, zatvorené!
W 009.22 Pozor, otvorené!
W 009.23 Nebezpečenstvo úrazu
W 009.24 Nebezpečenstvo zásahu pohyblivou časťou
W 009.25 Pozor pri jazde!
W 009.26 Pozor, padajúce kamene!
W 009.27 Pozor, lom!
W 009.28 Nebezpečenstvo zosuvu pôdy
W 009.29 Nebezpečenstvo utopenia
W 009.30 Pozor, nebezpečenstvo infekcie!
W 009.31 Nebezpečenstvo nákazy .....
W 009.32 Pozor, voda na pitie len po prevarení!
W 009.33 Pozor, nevyhovujúca voda aj po prevarení!
W 009.34 Pozor, plynový spotrebič!
W 009.35 Pozor, hluk!
W 009.36 Pozor, hore sa pracuje!
W 009.37 Pozor, pod tlakom!
W 009.38 Mimo prevádzky!
W 009.39 Nebezpečenstvo zásahu padajúcimi predmetmi!
W 009.40 Nebezpečenstvo úrazu padajúcim murivom!
W 009.41 Pozor, rotujúca časť!
W 009.42 Pozor, nebezpečný priechod!
W 009.43 Pozor, úžitková voda!
W 009.44 Pozor, za chodu stroja neotvárať!
W 009.45 Pozor, stavenisko!
W 009.46 Zváracia súprava
W 009.47 Nebezpečný odpad
W 009.48 Nebezpečný náklad
W 009.49 Pozor, priestor so zvýšeným nebezpečenstvom úrazu!
W 009.50 Sklad nebezpečného odpadu
W 009.51 Pozor, výťah!
W 009.52 Iné nebezpečenstvo!
W 009.53 Iba na holiaci strojček!
W 009.54 Pozor, objekt strážený psami!
W 009.55 Pozor, znížený prejazdový profil!
W 009.56 Núdzový zostup!
W 009.57 Zariadenie v prevádzke!
Kód Doplnkový text
W 009
Rozmer:
Materiál:

E-OBCHOD S CENAMI

PIKTOGRAM.SK

/ Home