W 011 - Nebezpečenstvo látky podporujúcej horenie

Materiál: PVC samolepka, plast. tabuľka hr. 0,5 mm
Rozmery: 150x150, 100x100 mm
(piktogram bez textu)
W 011

Varianty značky

Materiál: PVC samolepka, plast. tabuľka hr. 0,5 mm
Rozmery: 148x210 mm
(piktogram + text na jednom štítku)
W 011.01 Pozor, horľavé materiály!
W 011.02 Pozor, látky podporujúce požiar!
W 011.03 Nebezpečenstvo látky podporujúcej horenie
W 011.04 Nebezpečenstvo samovznietenia
Kód Doplnkový text
W 011
Rozmer:
Materiál:

E-OBCHOD S CENAMI

PIKTOGRAM.SK

/ Home