W 012 - Nebezpečenstvo neionizujúceho žiarenia

Materiál: PVC samolepka, plast. tabuľka hr. 0,5 mm
Rozmery: 150x150, 100x100 mm
(piktogram bez textu)
W 012

Varianty značky

Materiál: PVC samolepka, plast. tabuľka hr. 0,5 mm
Rozmery: 148x210 mm
(piktogram + text na jednom štítku)
W 012.01 Pozor, elektromagnetické žiarenie!
W 012.02 Nebezpečenstvo neionizujúceho žiarenia
Kód Doplnkový text
W 012
Rozmer:
Materiál:

E-OBCHOD S CENAMI

PIKTOGRAM.SK

/ Home