W 015 - Nebezpečenstvo pádu

Materiál: PVC samolepka, plast. tabuľka hr. 0,5 mm
Rozmery: 150x150, 100x100 mm
(piktogram bez textu)
W 015

Varianty značky

Materiál: PVC samolepka, plast. tabuľka hr. 0,5 mm
Rozmery: 148x210 mm
(piktogram + text na jednom štítku)
W 015.01 Pozor, nebezpečenstvo pádu!
W 015.02 Pozor, výkop!
W 015.03 Nebezpečenstvo pádu z veľkej výšky
W 015.04 Nebezpečenstvo pádu do priehlbne
W 015.05 Nebezpečenstvo zrútenia
Kód Doplnkový text
W 015
Rozmer:
Materiál:

E-OBCHOD S CENAMI

PIKTOGRAM.SK

/ Home