W 017 - Nebezpečenstvo nízkej teploty

Materiál: PVC samolepka, plast. tabuľka hr. 0,5 mm
Rozmery: 150x150, 100x100 mm
(piktogram bez textu)
W 017

Varianty značky

Materiál: PVC samolepka, plast. tabuľka hr. 0,5 mm
Rozmery: 148x210 mm
(piktogram + text na jednom štítku)
W 017.01 Nebezpečenstvo omrznutia
W 017.02 Pozor, nebezpečne nízka teplota!
W 017.03 Pozor, nebezpečenstvo omrznutia!
W 017.04 Pozor, prúdenie chladného vzduchu!
W 017.05 Pozor, teplota nižšia ako ...... C°!
Kód Doplnkový text
W 017
Rozmer:
Materiál:

E-OBCHOD S CENAMI

PIKTOGRAM.SK

/ Home