W 019 - Nebezpečenstvo od tlakových nádob s plynom

Materiál: PVC samolepka, plast. tabuľka hr. 0,5 mm
Rozmery: 150x150, 100x100 mm
(piktogram bez textu)
W 019

Varianty značky

Materiál: PVC samolepka, plast. tabuľka hr. 0,5 mm
Rozmery: 148x210 mm
(piktogram + text na jednom štítku)
W 019.01 Pozor, tlakové nádoby s plynom!
W 019.02 Pozor, tlaková nádoba
W 019.03 Pozor, tlakové fľaše
W 019.04 Prázdne fľaše
W 019.05 Plné fľaše
W 019.06 Plné tlakové nádoby na dopravu plynov
W 019.07 Prázdne tlakové nádoby na dopravu plynov
W 019.08 Zváracia súprava
Kód Doplnkový text
W 019
Rozmer:
Materiál:

E-OBCHOD S CENAMI

PIKTOGRAM.SK

/ Home