W 021 - Nebezpečenstvo výbušného prostredia

Materiál: PVC samolepka, plast. tabuľka hr. 0,5 mm
Rozmery: 150x150, 100x100 mm
(piktogram bez textu)
W 021

Varianty značky

Materiál: PVC samolepka, plast. tabuľka hr. 0,5 mm
Rozmery: 148x210 mm
(piktogram + text na jednom štítku)
W 021.01 Pozor, výbušné prostredie!
W 021.02 Pozor, výbušné prostredie - zóna 2!
W 021.03 Pozor, výbušné prostredie - zóna 1!
W 021.04 Pozor, výbušné prostredie - zóna 0!
Kód Doplnkový text
W 021
Rozmer:
Materiál:

E-OBCHOD S CENAMI

PIKTOGRAM.SK

/ Home