W 026 - Nebezpečne horúca plocha

Materiál: PVC samolepka, plast. tabuľka hr. 0,5 mm
Rozmery: 150x150, 100x100 mm
(piktogram bez textu)
W 026

Varianty značky

Materiál: PVC samolepka, plast. tabuľka hr. 0,5 mm
Rozmery: 148x210 mm
(piktogram + text na jednom štítku)
W 026.01 Pozor, nebezpečenstvo popálenia!
W 026.02 Pozor, nebezpečenstvo oparenia!
W 026.03 Pozor, nebezpečne horúci povrch!
W 026.04 Pozor, nebezpečne horúci vzduch!
W 026.05 Pozor, prúdenie horúceho vzduchu!
W 026.06 Pozor, nebezpečne vysoká teplota!
W 026.07 Pozor, teplota vyššia ako ...... °C!
W 026.08 Nebezpečenstvo popálenia sálavým teplom
Kód Doplnkový text
W 026
Rozmer:
Materiál:

E-OBCHOD S CENAMI

PIKTOGRAM.SK

/ Home