W 920 - Pozor, prekážka nad hlavou

Materiál: PVC samolepka, plast. tabuľka hr. 0,5 mm
Rozmery: 150x150, 100x100 mm
(piktogram bez textu)
W 920

Varianty značky

Materiál: PVC samolepka, plast. tabuľka hr. 0,5 mm
Rozmery: 148x210 mm
(piktogram + text na jednom štítku)
W 920.01 Pozor, prekážka nad hlavou!
W 920.02 Pozor, nízky strop!
Kód Doplnkový text
W 920
Rozmer:
Materiál:

E-OBCHOD S CENAMI

PIKTOGRAM.SK

/ Home