W 927 - Pozor, optické žiarenie

Materiál: PVC samolepka, plast. tabuľka hr. 0,5 mm
Rozmery: 150x150, 100x100 mm
(piktogram bez textu)
W 927

Varianty značky

Materiál: PVC samolepka, plast. tabuľka hr. 0,5 mm
Rozmery: 148x210 mm
(piktogram + text na jednom štítku)
W 927.01 Pozor, optické žiarenie!
W 927.02 Pozor, UV (ultrafialové) žiarenie!
W 927.03 Pozor, IR (infračervené) žiarenie!
Kód Doplnkový text
W 927
Rozmer:
Materiál:

E-OBCHOD S CENAMI

PIKTOGRAM.SK

/ Home