W 930 - Nebezpečenstvo poranenia ruky pracovným nástrojom

Materiál: PVC samolepka, plast. tabuľka hr. 0,5 mm
Rozmery: 150x150, 100x100 mm
(piktogram bez textu)
W 930

Varianty značky

Materiál: PVC samolepka, plast. tabuľka hr. 0,5 mm
Rozmery: 148x210 mm
(piktogram + text na jednom štítku)
W 930.01 Pozor, nebezpečenstvo poranenia ruky pohybom pracovného nástroja!
Kód Doplnkový text
W 930
Rozmer:
Materiál:

E-OBCHOD S CENAMI

PIKTOGRAM.SK

/ Home