W 935 - Pozor, padajúce predmety

Materiál: PVC samolepka, plast. tabuľka hr. 0,5 mm
Rozmery: 150x150, 100x100 mm
(piktogram bez textu)
W 935

Varianty značky

Materiál: PVC samolepka, plast. tabuľka hr. 0,5 mm
Rozmery: 148x210 mm
(piktogram + text na jednom štítku)
W 935.01 Nebezpečenstvo zásahu padajúcimi predmetmi!
W 935.02 Nebezpečenstvo úrazu padajúcim murivom!
Kód Doplnkový text
W 935
Rozmer:
Materiál:

E-OBCHOD S CENAMI

PIKTOGRAM.SK

/ Home